10. klasse og ungdomsuddannelse

Søg om optagelse

 

Holstebro Elitesport har et bredt samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutioner i Holstebro Kommune.

Der er derfor rig mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse, hvad enten du skal i 10. klasse eller begynde på en af de mange ungdomsuddannelser i kommunen.

Gruppearbejde

Optagelse

Hvad enten man søger optagelse som elitesportelev i 10. klasse eller på en af ungdomsuddannelserne i Holstebro, er der nogle kriterier, som skal opfyldes.

Optagelseskriterier

 • Ansøgerne skal have et idrætspotentiale, der gør, at de er, eller kan blive nogle af de bedste indenfor deres idrætsgren og aldersgruppe.
 • Ansøgere fra ikke-prioriterede idrætsgrene skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune. Dette krav kan kun fraviges, hvis der inden for idrætsgrenen ikke eksisterer et velfungerende talentudviklingsmiljø.
 • Ansøgere fra de prioriterede idrætsgrene (drengehåndbold, pigehåndbold, svømning, kajak og roning) skal være medlem af en klub i Holstebro.
 • Sidste frist for ansøgning er fredag den 1. marts 2024

Ansøgningsskema ungdomsuddannelse og STEP10 

Ansøgningsskema Rolinjen Lægården

Team Danmark

Team Danmark: Sportslig godkendelse

Holstebro Elitesport opfordrer alle udøvere, der går på en gymnasial ungdomsuddannelse, til at søge om sportslig godkendelse hos Team Danmark.

Ordningen kan give udøveren yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet. Det er specialforbundene, som godkender udøverens Team Danmark-ansøgning.

På nedenstående link kan finder du både ansøgningsformular og yderligere information om sportslig godkendelse hos Team Danmark.

 

Team Danmark - Sportslig godkendelse

Yoga

10. klasse

Er du vild med sport - brænder du for at udvikle dig som sportsudøver - er du viljestærk og har du lyst til at kombinere elitesport med at gå i 10. klasse, så skulle du måske overveje at ansøge om at blive tilknyttet Holstebro Elitesport.

På 10. klassetrin samarbejder vi med følgende skoler:

Hverdagen med 10. klasse og elitesport

Som 10. klasses elev får du mulighed for følgende, når du er tilknyttet Holstebro Elitesport:

 • 2 x 1,5 timers morgentræning pr. uge (tirsdag og torsdag). Træningen har fokus på individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Derudover har håndboldakademiet en eftermiddagstræning onsdag eftermiddag. Holstebro Elitesport koordinerer træningen, som varetages af kvalificerede trænere/instruktører.
 • I tilfælde af skader, har Holstebro Elitesport ansat fysioterapeut, som ligeledes tilbyder behandling/skadestræning hver tirsdag og torsdag morgen på Idrætscenter Vest.
 • Holstebro Elitesport tilbyder udover fysioterapi også kostvejledning samt coaching/sportspsykologi. Sportspsykologi og kostvejledning er til rådighed efter behov onsdag eftermiddag i Gråkjær Arena.
 • Udover den tilbudte fysioterapi, kostvejledning samt sportspsykologi ifm. træning, har alle udøvere, som er tilknyttet Holstebro Elitesport og går i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse ret til 5 behandlinger efter eget valg/behov om året.
 • Tøjpakke

Økonomi

Elever som er tilknyttet Holstebro Elitesport og går i 10. klasse betaler et årsgebyr på kr. 3000,- (elever på håndboldakademiet betaler kr. 4000,-). Gebyret opkræves i forbindelse med optagelsen. Udover årsgebyret kan der være egenbetaling til diverse arrangementer. 

Skoleelever

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) er en stor og moderne uddannelsesinstitution med i alt ca. 2100 elever fordelt på en række forskellige uddannelser:

Holstebro Elitesport samarbejder med Uddannelsescenter Holstebro omkring samtlige ungdomsuddannelser på skolen. Det betyder, at du har mulighed for at forfølge drømmen om at nå dine mål som elitesportsudøver samtidig med, at du kommer i mål med en ungdomsuddannelse.

Det er dog som udgangspunkt kun på HHXSport, der er skemafri tirsdag og torsdag morgen samt onsdag eftermiddag. På HHXSport følger du en studieretning med fokus på marketing og hvor dine studieretningsfag vil være: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

På de øvrige ungdomsuddannelser udarbejder vi i samarbejde med talentkoordinatorerne på skolen et særligt forløb, som tilpasses dine ønsker og skolens muligheder.

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark Uddannelsespartner og er en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

For yderligere information omkring Uddannelsescenter Holstebro og elitesport 

 

Helena Rosendahl Bach

Svømmer og tidligere HHX-studerende

Helena Rosendahl Bach er født og opvokset i Holsebro og har været tilknyttet Holstebro Elitesport. Helena Rosendahl Bach blev student fra Uddannelsescenter Holstebro i 2021. Som Team Danmark godkendt valgte hun at tage sin HHX-uddannelse over 4 år. 

Helena er i dag flyttet til Aalborg og svømmer for Aalborg Svømmeclub. Videoen er fra dengang Helena var i gang med en ungdomsuddannelse i Holstebro, hvor hun fortæller om, hvordan hun får hendes hverdag som elitesvømmer og studerende.

Johan Kofoed

Håndboldspiller og STX-studerende 

Johan Kofoed går til dagligt på Holstebro Gymnasium, hvor han er igang med en STX-uddannelse. Derudover spiller han håndbold for TTH Holstebros U19-herrehold og han er i perioder også tilknyttet ligaherreholdet hos TTH Holstebro.

I videoen kan se og høre mere om Johans hverdag, hvor fokus er lagt på håndbold og uddannelse.

Holstebro Gymnasium

Gymnasium & HF

Holstebro Gymnasium & HF er en moderne uddannelsesinstitution, der udbyder ungdomsuddannelserne stx og hf. Skolen har ca. 850 elever. 

At være elev på Holstebro Gymnasium & HF er ensbetydende med at være en del af et skolemiljø, hvor der er fokus på:

 • Faglig kvalitet og alsidighed
 • Et godt socialt miljø
 • Demokratisk ånd
 • Musisk-kreative aktiviteter
 • International orientering
 • Talentpleje

Skolen har et 450 kvadratmeter topmoderne fitnesslokale med spinning, romaskiner, faste maskiner og et stort område med løse vægte. Der er en god og sund træningskultur blandt skolens elever. Fitnesslokalet er til fri afbenyttelse for alle skolens elever.

Kombiner en uddannelse på Holstebro Gymnasium og elitesport

Holstebro Elitesport samarbejder med Holstebro Gymnasium omkring de eliteidrætsudøvere, som ønsker at tage en gymnasial uddannelse på skolen. 

Det betyder, at der på studieretningen: Samfundsfag A, Engelsk A er mulighed for at få skemafri tirsdag og torsdag morgen til morgentræning. Ønsker du en anden studieretning end denne, så forsøger vi også at finde en løsning, som i videst muligt omfang tilgodeser dine ønsker i forhold til uddannelse og elitesport.

Holstebro Gymnasium & HF er det eneste gymnasium i det midt- og vestjyske område, som udbyder idræt b på en studieretning. Det giver rig mulighed for at gå i en klasse med fokus på sport. Det er den studieretning, vi mener er mest målrettet elitesportsudøvere. 

Holstebro Gymnasium og HF er Team Danmark Uddannelsespartner og er en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

Kontakt gerne elitesportskoordinator Kristian Iversen, hvis der er spørgsmål: ki@hogym.dk

Holstebro Gymnasium & HF

Gruppearbejde

Som elitesportselev på en ungdomsuddannelse får du:

 • Minimum 2 træningspas á 1,5 timers varighed pr. uge. Træningen tilrettelægges og varetages af kompetente trænere.
 • Træningerne skal ses som et supplement til den træning, der foregår i klubberne. Derfor kan træningen både være i den idræt, du dyrker men oftest vil det være alsidig fysisk træning og styrketræning.
 • Tøjpakke

Udover træning tilbyder vi også:

 • Kurser i sportsernæring, sportspsykologi og skadesbehandling
 • Fysioterapi
 • Mulighed for individuel kostvejledning og coaching
 • Mulighed for sportslig fravær i undervisningstiden til morgentræning og klub, forbundsaktiviteter, træningslejr og stævner
 • Supplerende undervisning som erstatning for undervisningsfravær ifm. sportslige aktiviteter eller som supplement til en presset hverdag
 • Adgang til Restudy
 • Buddyordning
 • Støtte og vejledning fra Talentkoordinator på ungdomsuddannelserne. Talentkoordinatoren og idrætsudøveren koordinerer i samarbejde undervisningen, så udøveren så vidt muligt får optimale rammer for både skole og sport.

Økonomi

Elever som er tilknyttet Holstebro Elitesport og går på en ungdomsuddannelse betaler et årsgebyr på kr. 4000,-. Gebyret opkræves i forbindelse med optagelsen. Udover årsgebyret kan der være egenbetaling til diverse arrangementer. 

Citationstegn

”På Holstebro Gymnasium og HF bidrager vi til at udvikle dit talent. Vi er klar over, hvad det kræver for elitesportsfolk, når de skal have studier og sport til at harmonere sammen. Derfor er vi som Team Danmark Uddannelsespartner løsningsorienterede i vores tilgang til dig og din sport.” 

Mads Vistisen, talentkoordinator, Holstebro Gymnasium & HF