10. klasse og ungdomsuddannelse

Søg om optagelse

 

Holstebro Elitesport & Sportsakademi har et bredt samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutioner i Holstebro Kommune.

Der er derfor rig mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse, hvad enten du skal i 10. klasse eller begynde på en af de mange ungdomsuddannelser i kommunen.

Yoga

10. klasse

Er du vild med sport - brænder du for at udvikle dig som sportsudøver - er du viljestærk og har du lyst til at kombinere elitesport med at gå i 10. klasse, så skulle du måske overveje at ansøge om at blive tilknyttet Holstebro Elitesport & Sportsakademi.

På 10. klassetrin samarbejder vi med følgende skoler:

Hverdagen med 10. klasse og elitesport

Som 10. klasses elev får du mulighed for følgende, når du er tilknyttet Holstebro Elitesport:

 • 2 x 1,5 timers morgentræning pr. uge. Træningen har fokus på individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen foregår tirsdag og torsdag kl. 07.30 – 09.00. HESA koordinerer træningen, som varetages af kvalificerede trænere/instruktører.
 • I tilfælde af skader, har HESA ansat fysioterapeut, som ligeledes tilbyder behandling/skadestræning hver tirsdag og torsdag morgen.
 • Hen over året kan der indgå forskellige kursusforløb indenfor sportsernæring, skadesbehandling og sportspsykologi. Formålet med kurserne er at give forældre og elever nogle værktøjer, som de kan bruge i hverdagen i forhold til planlægning, kost, manglende motivation, skadesforløb mm.
 • Tøjpakke

Økonomi

Elever som er tilknyttet Holstebro Elitesport og går i 10. klasse betaler et årsgebyr på kr. 3000,-. Gebyret opkræves i forbindelse med optagelsen. Udover årsgebyret kan der være egenbetaling til diverse arrangementer. 

Skoleelever

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) er en stor og moderne uddannelsesinstitution med i alt ca. 2100 elever fordelt på en række forskellige uddannelser:

HESA samarbejder med Uddannelsescenter Holstebro omkring samtlige ungdomsuddannelser på skolen. Det betyder, at du har mulighed for at forfølge drømmen om at nå dine mål som elitesportsudøver samtidig med, at du kommer i mål med en ungdomsuddannelse.

Det er dog som udgangspunkt kun på HHXSport, der er skemafri tirsdag og torsdag morgen samt onsdag eftermiddag. På HHXSport følger du en studieretning med fokus på marketing og hvor dine studieretningsfag vil være: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

På de øvrige ungdomsuddannelser udarbejder vi i samarbejde med talentkoordianatorerne på skolen et særligt forløb, som tilpasses dine ønsker og skolens muligheder.

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark Uddannelsespartner og er en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

For yderligere information omkring Uddannelsescenter Holstebro og elitesport 

 

Helena Rosendahl Bach

Svømmer og HHX-studerende

Helena Rosendahl Bach svømmer til daglig i Holstebro Svømmeclub. Derudover er hun igang med en HHX-uddannelse på Uddannelsescenter Holstebro.

Helena er Team Danmark godkendt og landsholdssvømmer og har derfor valgt at tage sin ungdomsuddannelse på 4 år. Hør om Helenas hverdag med masser af svømning, uddannelse og meget mere.

Johan Kofoed

Håndboldspiller og STX-studerende 

Johan Kofoed går til dagligt på Holstebro Gymnasium, hvor han er igang med en STX-uddannelse. Derudover spiller han håndbold for TTH Holstebros U19-herrehold og han er i perioder også tilknyttet ligaherreholdet hos TTH Holstebro.

I videoen kan se og høre mere om Johans hverdag, hvor fokus er lagt på håndbold og uddannelse.

Holstebro Gymnasium

Gymnasium & HF

Holstebro Gymnasium & HF er en moderne uddannelsesinstitution, der udbyder ungdomsuddannelserne stx og hf. Skolen har 74 lærere og ca. 825 elever fordelt på 31 klasser. Undervisningen foregår i veludstyrede lokaler og med mulighed for it-anvendelse overalt på skolen. Skolen råder også over topmoderne fitness faciliteter.

At være elev på Holstebro Gymnasium & HF er ensbetydende med at være en del af et skolemiljø, hvor der er fokus på:

 • Faglig kvalitet og alsidighed
 • Et godt socialt miljø
 • Demokratisk ånd
 • Musisk-kreative aktiviteter
 • International orientering
 • Talentpleje

Kombiner en uddannelse på Holstebro Gymnasium og elitesport

HESA samarbejder med Holstebro Gymnasium omkring de eliteidrætsudøvere, som ønsker at tage en gymnasial uddannelse på skolen. 

Det betyder, at der på studieretningen: Samfundsfag A, Idræt B, Matematik A eller Engelsk A er mulighed for at få skemafri tirsdag og torsdag morgen til morgentræning. 

Holstebro Gymnasium & HF er det eneste gymnasium i det midt- og vestjyske område, som udbyder idræt b på en studieretning. Det giver rig mulighed for at gå i en klasse med fokus på sport. Det er den studieretning, vi mener er mest målrettet elitesportsudøvere. 

Ønsker du en anden studieretning end denne, så forsøger vi også  at finde en løsning, som i videst muligt omfang tilgodeser dine ønsker i forhold til uddannelse og elitesport.

Holstebro Gymnasium og HF er Team Danmark Uddannelsespartner og er en del af netværket eliteidrætsgymnasier.dk.

Holstebro Gymnasium & HF

Gruppearbejde

På en ungdomsuddannelse får du

HESA tilbyder alle elitesportelever på en ungdomsuddannelse:

 • Minimum 2 træningspas á 1,5 timers varighed pr. uge med mulighed for individuel træning og udvikling af den enkelte udøver. Træningen tilrettelægges og varetages af kompetente trænere, som HESA ansætter
 • Træningerne skal ses som et supplement til den træning, der foregår i klubberne. Derfor kan træningen både være i den idræt, du dyrker men oftest vil det være alsidig fysisk træning og styrketræning.

Udover træning tilbyder vi også:

 • Kurser i sportsernæring, sportspsykologi og skadesbehandling
 • Fysioterapi
 • Mulighed for individuel kostvejledning og coaching
 • Mulighed for sportslig fravær i undervisningstiden til HESA-træning og klub, forbundsaktiviteter, træningslejr og stævner
 • Supplerende undervisning som erstatning for undervisningsfravær ifm. sportslige aktiviteter eller som supplement til en presset hverdag
 • Adgang til Restudy
 • Buddyordning
 • Støtte og vejledning fra Talentkoordinator på ungdomsuddannelserne. Talentkoordinatoren og idrætsudøveren koordinerer i samarbejde undervisningen, så udøveren så vidt muligt får optimale rammer for både skole og sport.

Citationstegn

”På Holstebro Gymnasium og HF bidrager vi til at udvikle dit talent. Vi er klar over, hvad det kræver for elitesportsfolk, når de skal have studier og sport til at harmonere sammen. Derfor er vi som Team Danmark Uddannelsespartner løsningsorienterede i vores tilgang til dig og din sport.” 

Mads Vistisen, talentkoordinator, Holstebro Gymnasium & HF

Gruppearbejde

Optagelse

Hvad enten du søger optagelse som elitesportelev i 10. klasse eller på en af ungdomsuddannelserne i Holstebro, er der nogle kriterier, du skal opfylde.

Optagelseskriterier

 • Ansøgerne skal have et idrætstalent, der gør, at de er, eller kan blive nogle af de bedste indenfor deres idrætsgren og aldersgruppe
 • Ansøgerne skal være sportsligt godkendt af deres nuværende klub
 • Ansøgerne skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune eller være bosiddende i Holstebro Kommune

Optagelsesprocedure

 • Din træner skal godkende dit sportslige niveau
 • Når Holstebro Elitesport har modtaget din ansøgning, kontakter vi din træner omkring dit niveau og potentiale

 

Deadline for ansøgning primo marts 2020 med svar ultimo april.

 

Søg om optagelse

Team Danmark

Team Danmark: Sportslig godkendelse

HESA opfordrer alle udøvere, der går på en gymnasial ungdomsuddannelse, til at søge om sportslig godkendelse hos Team Danmark.

Ordningen kan give udøveren yderligere fleksibilitet og muligheder i uddannelsesforløbet. Det er specialforbundene, som godkender udøverens Team Danmark-ansøgning.

På nedenstående link kan finder du både ansøgningsformular og yderligere information om sportslig godkendelse hos Team Danmark.

 

Team Danmark - Sportslig godkendelse

Citationstegn

"Talent er ikke nok - der skal arbejdes benhårdt til hver eneste træning"

Anders Thomsen, Talentchef, TTH Holstebro

keyboard_arrow_up