For klubber

Et tæt og konstruktivt arbejde med klubberne og uddannelsesinstitutionerne er essientielt for, at de unge idrætstalenter udvikler sig. Det er de gode talentudviklingsmiljøer, som skaber grundlaget for gode senioratleter. 

Klubsamarbejde

Eksempler på områder, hvor vi understøtter klubarbejdet.

 • Udvælgelse af udøvere af udøvere til sportsklasserne og til ungdomsuddannelse
 • Koordinering og opfølgning på de enkelte udøvere
 • Træneruddannelse
 • Mentale klubforløb
 • Kurser i sportspsykologi, sportsernæring
 • Fysioterapi
 • Klubudvikling
 • Klubsamarbejder på tværs af idrætter
 • Holstebro Elitesport indgår i samarbejdet mellem klub og forbund
 • Elitepuljen
 • Holstebro Elitesport priser: Made-In-Holstebro prisen & Årets Talentudvikler

 

 

Holstebro Roklubs skoleroning

Samarbejde mellem Holstebro Roklub, Danmarks Rocenter og Holstebro Kommune.

Holstebro Roklubs skoleroning er et eksempel på et samarbejde, hvor HESA har været med til at facilitere og implementere aktiviteten. 

Idrætspriser

Holstebro Elitesport uddeler ifm. Idrætsrådets årlige idrætsfest to priser: Made-in-Holstebro prisen og prisen som Årets Talentudvikler.

Hækkeløb

Made In Holstebro prisen

Prisen uddeles ved Årets Idrætsfest hvert år i januar. 

Kriterier for at vinde prisen:

 • Minimum 3 års medlemskab af klub i Holstebro Kommune
 • Ekstraordinære præstationer på højeste niveau
 • Engagement, viljestyrke og  en seriøs tilgang til træningen gør vedkommende til et forbillede for andre

Prisvinderen modtager et gavekort på kr. 5000,- sponseret af Holstebro Rejsecenter. 

I 2019 var det Kirstine Danstrup Andersen fra Holstebro Bueskytteforening, som vandt prisen.

Hækkeløb

Årets Talentudvikler

Prisen uddeles ved Årets Idrætsfest hvert år i januar. 

Kriterier for at vinde prisen:

 • En person eller klub, som arbejder med unge idrætsudøvere i alderen 12 – 22 år i Holstebro Kommune.
 • En person eller klub, som har gjort en særlig indsats og skabt et udviklende trænings – og talentmiljø og/eller på baggrund af opnåede resultater. 

Prisvinderen modtager et gavekort på kr. 5000,- sponseret af Holstebro Rejsecenter. 

I 2019 var det Michael Bruun fra TTH Holstebro, som vandt prisen.

Elitepuljen

Elitepuljen er en pulje under Holstebro Kommune, som har til formål at støtte eliteaktiviteter i idrætsklubberne i Holstebro Kommune.

Ansøgning

De to årlige ansøgningsfrister til Elitepuljen er:

 • 1. marts og 1. september 

Det er Kultur- og fritidsudvalgte, som tager stilling til de enkelte ansøgninger.

Ansøgning om tilskud fra Elitepuljen skal have følgende indhold

Der lægges særlig vægt på, at ansøgere i deres ansøgning får beskrevet, at en eventuel støtte er en del af en, for klubberne, langsigtet handlingsplan, som derfor understøtter den langsigtede proces, det er at lave elite- og talentudviklingsarbejde.

Derudover skal ansøgningen indeholde:

 • Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen
 • Beskrivelse af ansøgningens målgruppe
 • Beskrivelse af ansøgningens indhold - hvad der søges støtte til
 • Beskrivelse af hvordan aktiviteten er målrettet elite- eller talentudøvere
 • Budget for ansøgningens indhold skal vedlægges
 • Tilbagemelding på ansøgningen vil ske efter det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen

 

Login med foreningens/virksomhedens Digitale Signatur.

Ansøg om tilskud fra Elitepuljen

Kriterier for tilskud

Kriterier for støtte til talenter, klubudvikling eller uddannelser/kursus er følgende:

 • Tilskud fra Elitepuljen uddeles kun på baggrund af ansøgning fra idrætsklubber, som deltager i turneringsvirksomhed eller lignende på et elite- eller talentniveau, samt fra institutioner som samarbejder med Holstebro Elitesport. Ansøgere skal ligeledes være medlem af Holstebro Idrætsråd.
 • Tilskud fra Elitepuljen tildeles ud fra en kategorisering af eliteniveau. Her lægges der vægt på, om der er tale om en prioriteret idrætsgren (håndbold, bueskydning, golf, svømning, kajak, roning) eller en udviklingsidrætsgren (karate, atletik, fodbold, speedway, amerikansk fodbold samt tumbling/trampolin) samt hvilket perspektiv der er for Holstebro Kommune.
 • Tilskud fra Elitepuljen tildeles kun til elite- eller talentudøvere, som er medlem af en klub i Holstebro Kommune.
 • Alderskriteriet for ansøgere er op til U23 på ansøgningstidspunktet.
 • Tilskud fra Elitepuljen tildeles ikke til materiel eller tiltag, som vurderes at ligge inden for klubbernes almindelige drift.
 • Tilskuddet udbetales mod fremvisning af dokumentation af tilskudsberettiget udgifter. Efter afvikling af de tilskudsgivende aktiviteter, skal klubberne/foreningerne indsende en beskrivelse af talentforløbet.

Citationstegn

”Holstebro Elitesport og Holstebro Roklub formede og skabte min identitet som sportsatlet, hvilket er noget jeg nyder godt af i dag” ” 

Frederik Taulbjerg, roer, Holstebro Roklub, studerende, Copenhagen businessschool