For klubber

Et tæt og konstruktivt arbejde med klubberne og uddannelsesinstitutionerne er essentielt for, at de unge idrætstalenter udvikler sig. Det er de gode talentudviklingsmiljøer, som skaber grundlaget for gode senioratleter. 

Elitepuljen

Elitepuljen er en pulje under Holstebro Kommune, som har til formål at støtte eliteaktiviteter i idrætsklubberne i Holstebro Kommune.

Ansøgning

De to årlige ansøgningsfrister til Elitepuljen er:

 • 1. marts og 1. september 

Det er Kultur- og fritidsudvalgte, som tager stilling til de enkelte ansøgninger.

Ansøgning om tilskud fra Elitepuljen skal have følgende indhold

Der lægges særlig vægt på, at ansøgere i deres ansøgning får beskrevet, at en eventuel støtte er en del af en, for klubberne, langsigtet handlingsplan, som derfor understøtter den langsigtede proces, det er at lave elite- og talentudviklingsarbejde.

Derudover skal ansøgningen indeholde:

 • Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen
 • Beskrivelse af ansøgningens målgruppe
 • Beskrivelse af ansøgningens indhold - hvad der søges støtte til
 • Beskrivelse af hvordan aktiviteten er målrettet elite- eller talentudøvere
 • Budget for ansøgningens indhold skal vedlægges
 • Tilbagemelding på ansøgningen vil ske efter det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen

 

Login med foreningens/virksomhedens Digitale Signatur.

Ansøg om tilskud fra Elitepuljen

Kriterier for tilskud

Kriterier for støtte til talenter, klubudvikling eller uddannelser/kursus er følgende:

 • Tilskud fra Elitepuljen uddeles på baggrund af ansøgninger fra lokale idrætsklubber, der deltager i konkurrencer, turneringer eller lignende på et nationalt/internationalt eliteniveau fra årgang u16 til og med årgang u23. 

  Derudover kan støtten også gives til ”Made in Holstebro”-atleter[1] over u23

  [1] Made In Holstebro-atleter udpeges én gang årligt, og er tilknyttet et landshold på minimum U19-niveau eller liganiveau for holdidrætter.

 • Tilskud fra Elitepuljen tildeles ud fra en prioteret rækkefølge, hvor "Made In Holstebro"-atleter* og udøvere fra prioriterede idrætsgrene** har højeste prioritet.
 • Tilskud fra Elitepuljen tildeles ikke til materiel eller tiltag, som vurderes at ligge inden for klubbernes almindelige drift.
 • Tilskuddet udbetales ved bevilling af de tilskudsberettigede udgifter.

* Made In Holstebro-atleter udpeges én gang årligt, og er tilknyttet et landshold på minimum U19-niveau eller liganiveau for holdidrætter.

** Prioriterede idrætsgrene er udpeget i samarbejde med forbund, Holstebro Kommune og Team Danmark og indgår i den til enhver tid gældende elitekommuneaftale med Team Danmark. I perioden 2024 - 2027 er de prioriterede idrætsgrene: Drengehåndbold, pigehåndbold, drengefodbold, roning, svømning og kajak.

Klubsamarbejde

Eksempler på områder, hvor vi understøtter klubarbejdet.

 • Udvælgelse af udøvere af udøvere til sportsklasserne og til ungdomsuddannelse
 • Koordinering og opfølgning på de enkelte udøvere
 • Træneruddannelse
 • Mentale klubforløb
 • Kurser i sportspsykologi, sportsernæring
 • Fysioterapi
 • Klubudvikling
 • Klubsamarbejder på tværs af idrætter
 • Holstebro Elitesport indgår i samarbejdet mellem klub og forbund
 • Elitepuljen

 

 

Holstebro Roklubs skoleroning

Samarbejde mellem Holstebro Roklub, Danmarks Rocenter og Holstebro Kommune.

Holstebro Roklubs skoleroning er et eksempel på et samarbejde, hvor HESA har været med til at facilitere og implementere aktiviteten. 

Citationstegn

”Holstebro Elitesport og Holstebro Roklub formede og skabte min identitet som sportsatlet, hvilket er noget jeg nyder godt af i dag” ” 

Frederik Taulbjerg, roer, Holstebro Roklub, studerende, Copenhagen Business School